Термоімпульсна обробка

Технологія і устаткування термоімпульсної обробки

Типові деталі із чорних та кольорових металів до і після очищення

Термоімпульсне видалення задирок є ефективним способом автоматизації трудомістких оздоблювально-зачисних операцій. Задирки та інші дефекти, що утворяться на поверхні деталей у процесі їхнього виготовлення, видаляються в результаті короткочасного впливу тепла, що виділяється при запаленні газоподібної горючої суміші в закритій камері.

Розроблена технологія, завдяки можливості регулювати тривалість теплового впливу, дозволяє обробляти зовнішні і внутрішні поверхні деталей і заготівель різної конфігурації, виконаних з конструкційних сталей, титанових, алюмінієвих, магнієвих і інших сплавів, пластмасових і гумовотехнічних виробів.

Прийняті технічні рішення, у порівнянні з аналогічними вітчизняними і закордонними розробками, забезпечили зниження металоємності нового обладнання в 2...4 рази, споживання електроенергії в 10...20 разів, зменшення габаритів. Передбачено використання різних газоподібних вуглеводневих палив і швидке переналагодження режимів. Поліпшено умови праці за рахунок очищення продуктів, що видаляються з робочої зони, згоряння. У порівнянні з аналогами устаткування і технологія забезпечують більш високу якість обробки, тому що усувається конденсація продуктів згоряння і, відповідно, забруднення камери і деталей, а також перегрів і хімічне травлення окислів.

Технологія й устаткування застосовне як в авіабудуванні, так і інших галузях машинобудування для забезпечення промислової чистоти деталей паливної і гідравлічної апаратури.

Технологія й устаткування, захищене вітчизняними і закордонними патентами, забезпечують: надійність і високу якість обробки відповідальних деталей пневмо- і гідроагрегатів; гарантоване очищення від задирок і округлення гострих крайок у перетинаючихся каналах корпусних деталей, недоступних для обробки іншими відомими способами; можливість видалення мікрочасток, які неминуче утворюються на поверхнях деталей у процесі механічної обробки. Останнє особливо важливо для підвищення надійності і ресурсу пневмо- і гідросистем.

 

Установки для термоімпульсної обробки моделі Т-15 Жароміцний сплав