Кафедра

Кафедра технології виробництва літальних апаратів – одна з найстаріших кафедр нашого університету. За понад 80 років існування кафедра змінювала назву, "розширювалася" в складі і зменшувалася, виділяючи із себе "кістяк" для новостворюваних кафедр. Незмінним залишалося одне – висока якість підготовки фахівців та інтенсивна наукова робота.

В даний час кафедру очолює доктор технічних наук, старший науковий спiвробiтник  Бичков Ігор Валерійович

Зараз кафедра готує магістрів та бакалаврів за спеціальностю – "Технологія виробництва літальних апаратів". Майже 90% студентів навчаються за рахунок коштів державного бюджету. Навчання частини студентів-контрактників оплачують не їхні батьки, а великі промислові підприємства України: Харківське державне авіаційно-виробниче підприємство, ДП «АНТОНОВ», серійний завод «АНТОНОВ», ДАХК "Артем", м. Київ, або уряди іноземних держав: Росії, Монголії, Мексики. У нас навчаються студенти не тільки з усіх куточків України, а й з Індії, Ірану, Китаю, Гани, Кенії, Узбекистану тощо. Також кафедра широко задіяна у навчальному процесі студентів інших спеціальностей, причому викладання ведеться як російською, так і на англійській мовами.

                                

Навчальна база кафедри компактно розміщена на третьому поверсі корпусу літакобудівного факультету і складається з трьох лекційних аудиторій, семи спеціалізованих лабораторій: пластичності та обробки металів тиском; зварювання; основ технології літако- та вертольотобудування; механічної та електрофізичної обробки матеріалів; заготівельно-штампувальних робіт; складально- монтажних робіт; автоматизації технологічних процесів.
 
Два навчальних класи на 21 ПЕОМ інтегровані в загальноуніверситетську комп'ютерну мережу і пов'язані з іншими користувачами (у тому числі 5 аудиторій підрозділів НДР, адміністрації тощо), підключений до загальної мережі навчального центру інтегрованих комп'ютерних технологій CAD / CAM / CAE, мають вихід в Internet.
 
З метою скорочення витрат часу на пошуки необхідної технічної літератури на кафедрі існує методичний кабінет, в якому зібрано понад 140 найменувань методичних розробок і близько 900 примірників спеціалізованих підручників, монографій та довідкової літератури. Крім цього, тут знаходяться зразки курсових, випускних і дипломних робіт. При методичному кабінеті працює читальний зал.
 
Студенти мають можливість працювати в класах курсового та дипломного проектування. При проведенні лабораторних і практичних робіт з дисциплін навчального плану широко використовується виробнича і наукова база кафедри. Навчальні лабораторії укомплектовані всім необхідним оснащенням та обладнанням (металообробні верстати з ЧПУ, гідравлічні і кривошипні преси, ковальське обладнання та інше спеціальне лабораторне обладнання), технічними засобами навчання. Три навчальних лабораторії частково комп'ютеризовані, в одній створені необхідні умови для демонстрації студентам тематичних відеофільмів, бібліотека яких налічує більше 50 найменувань.
 
Значну роль у технологічній підготовці майбутніх авіаційних фахівців відіграє виробнича практика. Згідно з рішенням Вченої ради університету вона проводиться за наступним графіком:
► 1 курс - комп'ютерна практика (2 тижні);
► 2 курс - перша виробнича практика (2 тижні);
► 3 курс - друга виробнича практика (4 тижні);
► 6 курс - переддипломна практика (14 тижнів).
   Практики студентів проходять на підприємствах України: ХДАВП (м. Харків), АНТК ім. О.К. Антонова (м. Київ), ВО "Південмаш" (м. Дніпропетровськ), ДП "Харківський машинобудівний завод ФЕД" (м. Харків) та ін
 
 
Кафедра веде навчання виключно на денній формі навчання. Успішність студентів зі спеціальних дисциплін, які вивчаються на кафедрі, оцінюється згідно з положенням Університету про кредитно-модульну систему оцінювання знань.

Близько 30% часу аудиторних занять займає комп'ютерна підготовка. Студенти вивчають особливості комп'ютерного моделювання деталей, технологічних процесів їх виготовлення, проводять розрахунки на міцність і проектують технологічну оснастку із застосуванням комп'ютерної техніки і сучасного програмного забезпечення.
Щорічно всі студенти нашої кафедри проходять виробничу практику на найбільших аерокосмічних підприємствах України: ДП «АНТОНОВ», м. Київ, серійний завод «АНТОНОВ», м. Київ, Харківське державне авіаційно-виробниче підприємство, науково-виробнича корпорація «ФЕД», м. Харків, ДАХК «Артем», м. Київ, українсько-німецьке ТОВ «АВІА-ПРО», м. Житомир, українсько-німецьке СП "Flight Design" і багато інших.
Частина студентів вже на п'ятому курсі поєднує навчання з роботою на цих підприємствах.
Ми ведемо широке міжнародне співробітництво за програмами обміну або спільного навчання студентів з провідними іноземними університетами Італії, Німеччини, Великобританії, Польщі, Чехії, Бельгії, Ірландії, Іспанії, Китаю.

                                  


В рамках спільного навчання студенти мають можливість проходження навчання за напрямом «Aerospace Engineering» в Туринському політехнічному університеті. При цьому вони продовжують дистанційно навчатися в ХАІ. В результаті студент отримує два диплома бакалавра одночасно.


Провідні викладачі кафедри запрошуються для читання лекцій за кордоном. В поточному році – в Нанкінському університеті (Китай) студентам, які на 3-4 м курсі приїдуть на навчання до ХАІ та на запрошення керівництва іранського вертольотобудівного КБ в м. Тегеран (Іран).
Щоб навчати інших ми інтенсивно вчимося самі: викладачі кафедри регулярно підвищують свою кваліфікацію, проходять стажування на профільних підприємствах, а також в провідних університетах Європи.


Викладачі та науковці кафедри ведуть активну наукову роботу за кількома напрямами. Найбільш відомі з них – як у нашій країні, так і за кордоном – це розробки, пов'язані з імпульсними технологіями: технологія і машини імпульсного різання гарячого металу (МІР), технологія і машини імпульсного брикетування стружки (МІБ), технологія і машини термоімпульсного очищення поверхонь деталей, технологія та інструмент для імпульсного клепання металевих і полімерних конструкцій, технологія дозованого аргонодугового наплавлення. В останні кілька років – плазмові технології (використання високоресурсних плазмотронів у процесах виробництва та утилізації). - Гіперпосилання на науку Проводяться теоретичні дослідження та експерименти – натурні і комп'ютерні, з використанням сучасних систем числового моделювання.


При підготовці магістрів їх участь у науковій роботі кафедри є обов'язковою умовою. Ось чому наукові роботи наших студентів регулярно займають призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт і Регіональному конкурсі студентських робіт. Деякі зі них в подальшому йдуть до аспірантури, залишаються працювати на кафедрі науковими співробітниками та викладачами, успішно захищають дисертації, стажуються за кордоном. За останні роки наші студенти значно розширили географію візитів, ставши учасниками міжнародних конференцій у м. Турин (Італія) та у м. Пуатьє (Франція).
Наші студенти отримують стипендію. Ті, хто беруть участь в олімпіадах, ведуть активну громадську діяльність – підвищену стипендію ім. М.Є.Жуковського. Кращі студенти номінуються на присудження іменних стипендій від фонду Леоніда Кучми «Україна», беруть участь у спеціальних стипендіальних програмах, наприклад, «Завтра.UA» фонду Віктора Пінчука.


Не тільки навчанням зайняті наші студенти. У вільний від занять час вони встигають займатися спортом, беруть участь у танцювальних колективах, відвідують театральні студії і грають в КВН.
Приходьте до нас вчитися, і вам гарантовані не тільки якісна освіта, перспективна робота і можливість реалізувати себе, але і шість років цікавою, насиченою життя.