Навчальна лабораторія «Зварювання»

Навчальна лабораторія «Зварювання»

            Призначення: вивчення фізичних, механічних та технологічних особливостей зварювання при виробництві деталей літаків, вертольотів і об'єктів аерокосмічної техніки, а також технологічного оснащення для реалізації таких операцій.

            У навчальній лабораторії знаходиться обладнання та оснащення, на якому виконуються такі види зварювання:

       - ручне електродугове зварювання на  апаратах змінного струму;

       - автоматичне зварювання під флюсом;

       - зварювання неплавким електродом у середовищі аргону;

       - плазмове зварювання металу малої товщини;

       - напівавтоматичне зварювання плавким електродом в середовищі вуглекислого газа;

       - електроконтактне точкове зварювання;

       - електроконтактне стикове зварювання;

       - холодне стикове зварювання тиском;

       - електродугове точкове наплавлення з прецизійним дозуванням електродного металу;

        - вимірювальне обладнання для контролю якості зварювання.

            У лабораторії проводяться заняття з наступних навчальних дисциплiн спеціальністi 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»:

         -  Технологія виробництва літаків і вертольотів (6 семестр, рівень вищої освіти ‑ перший (бакалаврський).

         - Основи технології виробництва об'єктів аерокосмічної техніки (8 семестр, рівень вищої освіти ‑ перший (бакалаврський).

         - Устаткування і оснащення авіавиробництва (10 семестр, рівень вищої освіти ‑ другий (магістерський).