Навчальна лабораторія «Системи автоматизованого проектування технологічної підготовки виробництва»

Навчальна лабораторія «Системи автоматизованого проектування технологічної підготовки виробництва»

            Призначення:

            - здійснювати автоматизоване проектування з можливостями оформлення проектної та конструкторської документації відповідно до стандартів серії ЄСКД.

            - забезпечити на етапах технологічної та конструкторської підготовки виробництва розробку виробів будь-якого ступеня складності і призначення. Керувати даними і процесами (робота з цифровою моделлю виробу, ведення технічного архіву).

            В лабораторії студенти мають вільний доступ до всіх методичних матеріалів, які можуть допомогти в освоєнні дисциплін кафедри.

            Обладнання

            - сучасні ПК для автоматизованого проектування;

            - магнітно-маркерні дошки для ілюстрацій під час застосування фронтального методу навчання;

            - кондиціонери для забезпечення комфортної температури в аудиторіях.

            У лабораторії проводяться заняття з дисциплін:

            - Інтегровані комп'ютерні технології проектування;

            - Комп'ютерні технології проектування;

            - Інтегровані комп'ютерні системи моделювання об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки;

            - Автоматизоване проектування технологічного оснащення.

Для іноземних студентів викладаються такі дисципліни:

           - Basics of Computer Aided Design;

           - Integrated Computer Aided Technologies;

           - Fundamentals of 3D Modelling;

           - Computer Aided Production Engineering;

           - CAD of technological tooling;

           - CAE of Technological Processes;

           - Fundamentals of Aviation and Space;

           - SIW and IP.