Навчальна лабораторія «Механічної обробки матеріалів»

Навчальна лабораторія «Механічної обробки матеріалів»

            Призначення: вивчення фізичних, механічних та технологічних особливостей формотворчих операцій при виробництві деталей літаків, вертольотів і об'єктів аерокосмічної техніки з заготівок з видаленням припуску, а також технологічного оснащення для реалізації таких операцій.

            У навчальній лабораторії знаходиться наступне обладнання та оснащення:

       ‑ верстат токарний високої точності з числовим програмним керуванням моделі ТПК–125ВН. Режим керування – СNC (безпосередньо від комп'ютера);

       ‑ Верстат для електроерозійної обробки моделі 183;

       ‑ установка для електрохімічного полiрування моделі ЕЗI-2М;

       ‑ верстати універсальні токарний і фрезерний моделі;

       ‑ стенд для барабанно-ударного зміцнення зразків-свідків силових деталей ЛА;

       ‑ макет координатно вимірювальної машини з лазерним далекоміром;

       ‑ спецiальні верстатні пристрої для різних типів верстатів; комплект елементів універсально-збірних пристроїв для обробки отворів;

       ‑ мікроскоп вимірювальний МБС-9 (збільшення від 4 до 100).

            У лабораторії проводяться заняття з наступних навчальних дисциплiн спеціальністi 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»:

       - Технологія виробництва літаків і вертольотів (7 семестр, рівень вищої освіти ‑ перший (бакалаврський).

       - Основи технології виробництва об'єктів аерокосмічної техніки (8 семестр, рівень вищої освіти ‑ перший (бакалаврський).

       - Устаткування і оснащення авіавиробництва (10 семестр, рівень вищої освіти ‑ другий (магістерський).