Комп'ютерні класи

Комп'ютерні класи

            Призначення:

            - Здійснювати автоматизоване проектування з можливостями оформлення проектної та конструкторської документації відповідно до стандартів серії ЄСКД.

            - Здійснювати автоматизовані інженерні розрахунки (САПР, або CAE) і вирішувати лінійні і нелінійні, стаціонарні і нестаціонарні просторові задачі механіки деформованого твердого тіла і механіки конструкцій.

            В лабораторії студенти мають вільний доступ до всіх методичних матеріалів, які можуть допомогти в освоєнні дисциплін кафедри.

            Обладнання

            - сучасні ПК для автоматизованого проектування;

            - магнітно-маркерні дошки для ілюстрацій під час застосування фронтального методу навчання;

            - кондиціонери для забезпечення комфортної температури в аудиторіях.

            У лабораторії проводяться заняття з дисциплін:

            - Інтегровані комп'ютерні системи моделювання об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки;

            - Автоматизоване проектування технологічного оснащення;

            - Прогресивні технології виробництва авіаційної та РК техніки;

            - НІР та інтелектуальна власність;

            - Integrated Computer Aided Technologies;

            - Basics of Computer Aided Design;

            - Computer Aided Production Engineering;

            - CAD of technological tooling;

            - Fundamentals of 3D Modelling;

            - Fundamentals of Aviation and Space.