МІР

Імпульсне безвідхідне  різання на мірні частини сортових заготовок

у гарячому стані (машини імпульсного різання – МІР)

Рішення задач високошвидкісного різання з використанням метода кінцевих елементів

    Різання базується на використанні кінетичної енергії, накопиченої в процесі розгону масивними пересувними частинами ріжучого агрегату, і здійснюється закріпленим на них інструментом – ножами пласко-клиноподібної форми. Розгін рухливих частин виконує тепловий привід, що працює на суміші газоподібного вуглеводневого палива з повітрям. Поділ заготівки здійснюється без відходів двостороннім синхронним втискуванням у матеріал заготівки ножів, що рухаються назустріч один одному. Зусилля різання замикається в силовому корпусі ріжучого агрегату, і не впливає на фундаменти і суміжне устаткування.

      Розроблено елементи САПР теплового приводу, що дають можливість без інтегрування початкових диференціальних рівнянь установлювати залежності енергосилових характеристик проектованого приводу від геометричних і інших параметрів, включаючи параметри замикаючо-перепускного пристрою й особливості енергоносія. Створено технологію і устаткування для здійснення роздільних операцій у вигляді ріжучих агрегатів технологічних ліній машин безперервного лиття заготівок (МБЛЗ) усіх сучасних криволінійних і горизонтальних типів замість газополуменевих і механогідравлічних механізмів, у порівнянні з якими МІР мають значні економічні й експлуатаційні переваги.

      У порівнянні з газополуменевими способами різання МІР ефективніше в 3...5 разів, з механогідравлічними – 1,7...2,5 рази. При збільшенні швидкості витягування на МБЛЗ більш 3 м/хв у МІР немає конкурентів.

       Розроблені технологію й устаткування доцільно використовувати на підприємствах чорної металургії, а також у машинобудівній галузі для виконання заготівельних операцій, відрізання дефективних кінців заготівок, добору проб, кування, штампування, відділення головних і донних частин зливків із виливниць перед обтисненням тощо.

     Розроблено комплекс математичних моделей (з використанням метода кінцевих елементів), що дозволяє вирішувати задачі високошвидкісного різання безперервних зливків.

Використання МІР в технологічних лініях МБЛЗ на Молдавському металургійному заводі Схема МІР и промисловий ріжучий агрегат МІР-30