Брикетування

Технологія й устаткування для переробки металевої стружки

методом високошвидкісного брикетування

Номенклатура брикетів із стружки чорних і кольорових металів

 Брикетування металевої стружки засновано на використанні кінетичної енергії, накопиченої в процесі розгону пересувних частин імпульсної машини. Розгін рухливих частин виконує тепловий привід, що працює на суміші газоподібного вуглеце углеводородного палива з повітрям. Брикетування здійснюється в матриці за допомогою штока-пуансона, що рухається з високою швидкістю. Зусилля замикається в силовому корпусі агрегату і не впливає на фундаменти й примикючого устаткування. Розроблено елементи САПР машини імпульсного брикетуваня, що дозволяють у найкоротший термін розробити проект устаткування, що максимально задовольняє вимогам замовника. Устаткування для одержання брикетів масою 15‑25 кг зі стружки неіржавіючих і чорних сталей перебуває в дослідно-промисловій експлуатації на виробничій фірмі "ПТТП", м. Дніпропетровськ, Україна.

У порівнянні із статичним пресуванням дозволяє:

 • - збільшити щільність брикетів більш ніж у 1,5 рази;
 • - знизити металоємність устаткування більш ніж у 2 рази;
 • - знизити собівартість виготовлення устаткування більш ніж у 5 разів;
 • - знизити встановлені потужності більш ніж у 3 рази;
 • - досягти щільності брикетів і пакетів близької до щільності моноліту
 • - підвищити екологічну чистоту виробничого процесу.

Вигоди від застосування пропонованої технології й устаткування:

 • - можливість одержання брикетів масою до 200 кг;
 • - зниження енерговитрат на одиницю продукції;
 • - простота конструкції, експлуатації й обслуговування устаткування;
 • - простота інтегрування устаткування в структуру автоматизованих дільниць;
 • - зниження транспортних витрат;
 • - відсутність передачі навантажень на фундаменти;
 • - відсутність шкідливих викидів, екологічна чистота.

 

Машина імпульсного брикетування Т4136 Схема машини імпульсного брикетування: 1 – корпус с камерою згоряння та циліндром розширення; 2 – шаботний вузел;
3 – стягіваючі плити; 4 – шток-пуансон; 5 – контршток; 6 – матриця.