Учбово-допоміжний персонал

                                     

Секретар кафедри             Провідний інженер          Завідуючий лабораторії           Інженер 2 кат.

    Кириченко І.І.                   Коростельова А.А.                  Тевзадзе Г.С.                  Морголенко А.С.

                                       

Зав. лабораторії, к.т.н.           Інженер 1 кат.                      Інженер 1 кат                 Провідний інженер

       Лосев О.В.                        Міхліна О.В.                         Бєсєдіна О.В.                   Келеберда О.В.