Кафедра технологии производства летательных аппаратов – одна из старейших кафедр нашего университета. За 80 с лишним лет кафедра меняла название, "расширялась" в составе и уменьшалась, выделяя из себя "костяк" для вновь создаваемых кафедр. Неизменным оставалось одно – высокое качество подготовки специалистов и интенсивная научная работа.

В настоящее время кафедру возглавляет доктор технічних наук, старший науковий спiвробiтник  Бичков Ігор ВалерійовичСейчас кафедра готовит, магистров и бакалавров по специальности - "Технология производства летательных аппаратов  ...

Абітурієнтe

Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
Факультет
літакобудування
ШАНОВНІ БАТЬКИ!
Запрошуємо Вашу дитину до навчання на кафедрі технологій виробництва літальних апара
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»!
Кафедра готує бакалаврів і магістрів, орієнтованих на роботу на підприємствах авіаційн
машинобудівної галузі. Поєднання традиційних підходів до освіти з найсучаснішими комп’ютер
технологіями дозволяє нашим випускникам знаходити роботу не тільки за спеціальністю, але й в
якій іншій сфері виробництва.
Кафедра технологій виробництва літальних апаратів була однією з перших, хто запров
міжнародні обміни студентами з університетами Європи та залишається у лідерах і нат
Багаторічний досвід таких обмінів наочно свідчить про те, що наші випускники конкурентоспромо
легкістю інтегруються в європейську систему освіти, продовжують навчання в аспірантурі від
закордонних університетів, захищають дисертації доктора філософії. Спеціалісти з інженерних
дуже затребувані за кордоном. Їх з радістю приймають на роботу провідні міжнародні компанії.
Загальна інформація про навчання на кафедрі 104
1. Наскрізна комп'ютерна підготовка починаючи з першого курсу.
2. Можливість набути досвід практичної роботи на вітчизняних підприємствах: ДП «АНТОНОВ», м.
науково-виробнича корпорація «ФЕД», м. Харків; ДАХК «Артем», м. Київ; українсько-німецьке ТОВ «А
ПРО», м. Житомир; українсько-німецьке СП «Flight Design», м. Харків; Авіаремонтний завод, м. Одесса т
3. Можливість набути знання за кордоном за програмами обміну або спільного навчання студентів у пров
іноземних університетах Італії, Німеччини, Великобританії, Польщі, Чехії, Бельгії, Ірландії, Іспанії, Кит
рахунок коштів Євросоюзу.
4. Кращі студенти щорічно номінуються на присудження та отримують іменні стипендії фонду Леоніда К
«Україна», беруть участь у спеціальних стипендіальних програмах, наприклад, «Завтра.UA» фонду В
Пінчука тощо.
5. Гарантоване працевлаштування як на вітчизняних підприємствах так і зарубіжних (AIRBUS, ONERA,
Alenia, Boeing, EOARD, IAI, AVIC та ін.)
6. За бажанням можливо продовження навчання в аспірантурі з подальшим працевлаштуванням в ХАІ нау
співробітником.
7. Розвинутий культурно-масовий сектор: заняття спортом в критому або відкритому стадіонах, пла
(відкритий басейн), зали для занять різними видами боротьби, лижний спорт, КВК, танцювальні та театр
гуртки, духовий оркестр, дельтапланерний клуб, модельні гуртки та багато ін.
8. Проживання у гуртожитках ХАІ, що знаходяться на відстані пішого ходу. Сайт студміс
https://studgorodok.khai.edu/uk/site/dlya-abiturientiv-khai.html.
Форми навчання
1. Безкоштовно – згідно держзамовлення.
2. За кошти підприємств України, студенти гарантовано отримують стипендію.
3. На контрактній основі – навчання платне.
Замисліться про майбутнє Вашої дитини!
Допоможіть їй обрати вірну дорогу в житті!
За усіма питаннями звертатися до завідувача кафедри 104.
Адреса: Корпус літакобудівного факультету, вул. Чкалова 17, м. Харків-70, Україна, 61070.
Сайт кафедри: https://kafedra104.khai.edu/uk/site/our-dept.html.
Завідуючий кафедрою: д-р техн. наук, професор Бичков Ігор Валерійович.
Телефон для зв’язку: 057-788-41-04 (з 10:00 до 16:00), е-mail: i.bychkov@khai.edu.

Достижения студентов и выпускников

При подготовке магистров обязательным условием является их участие в научной работе кафедры. Вот почему научные работы наших студентов регулярно занимают призовые места во Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ и Региональном конкурсе студенческих работ. Часть этих студентов в дальнейшем поступает в аспирантуру, остаются работать на кафедре преподавателями и научными сотрудниками, успешно защищают диссертации или уезжают на стажировку за рубеж...  

Наука на кафедре

Технология и оборудование для переработки металлической стружки методом высокоскоростного брикетирования

Технология и оборудование термоимпульсной обработки

Импульсная безотходная резка на мерные части сортовых заготовок в горячем состоянии (машины импульсной резки – МИР)

Аргонодуговая точечная наплавка

Импульсные технологии для сборки авиационных конструкций

Электрогидравлическая штамповка кузовных деталей автомобилей, параболических антенн и элементов тонкостенных трубопроводных систем